ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • List projects

STT Name Categories Address Scale
m2
1 Xp power company Công nghiệp Binh duong provice 3000 5000
2 Aquatic 4 company Kho lạnh Ca mau province 20 000 30 000
3 Index living mall Công nghiệp HO CHI MINH CITY 10 000 30 000
4 Akzonobel Company Hóa Chất - Dầu Khí Binh duong provice 4000 18
5 Yamaha motor Công nghiệp Da nang provice 10 000 20
6 An Phu Aquatic Dược phẩm - Mỷ phầm Binh duong provice 10000
7 Lix company Hóa Chất - Dầu Khí Biên hoà - Đồng nai 2000 2000

TPP DMCA.com