ZingMe Blogger Twitter Youtube Google+ Facebook Myspace LinkedIn Pinterest WordPress StumbleUpon
  • Siêu thị Pico

ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
ban do duong di
Ngành nghề SX: Thương mại - dịch vụ khác
Địa điểm: Thủ đô Hà nội
Đơn vị TVGS: Pico Hanoi
Khu vực: Miền Nam
Quy mô:m2 7000
Tấn
Sản phẩm ứng dụng Sàn Kệ 2 Tầng

  • Công Ty TNHH MTV Pico Sài Gòn
  • Địa chỉ: 20 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  • Hotline: (08) 6291 5299     Fax: (08) 6291 5289
  • Tel: (08) 6291-5299
  • E-mail: info@picoplaza.com.vn
  • Website: www.picoplaza.com.vn
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG NGÀNH NGHỀ: Thương mại - dịch vụ khác
CÁC DỰ ÁN KHÁC CÙNG KHU VỰC: Miền Nam

TPP DMCA.com